Σεμινάρια για Ανέργους

Προώθηση Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Προώθηση Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, Συμπεριλαμβανομένης Και Της Κατάρτισης, Σε Δήμους, Περιφέρειες Και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Nέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για τους Δήμους. 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 26/7/2018  η απόφαση που περιλαμβάνει τα προσόντα, τα κριτήρια και τον τρόπο πρόσληψης του νέου προσωπικού. Στην συνέχεια ο ΟΑΕΔ  έως τις 31/7/2018 θα δημοσιεύσει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθώς και την κατανομή των θέσεων ανά δήμο και φορέα.

Η ΔΡΑΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Η Δράση, κατά το συγχρηματοδοτούμενο οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της, απευθύνεται α) στους Δήμους που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, εκτός των Δήμων που συμμετέχουν στις Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθμ. 8/2017 (πλην των Δήμων Φυλής και Ασπροπύργου) και 9/2017, β) στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και γ) στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που εδρεύουν στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ  

 • α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
 • γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,
 • ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κα
 • ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα – ωφελουμένου). Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:

 • σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και
 • σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους  ηλικίας κάτω των 25 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 2587387


Περισσότερα νέα

Σεμινάρια για όλους

Νέοι τρόποι χρηματοδότησης σε ενεργειακά έργα στο Δημόσιο

«Νέοι τρόποι χρηματοδότησης σε ενεργειακά έργα στο Δημόσιο»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε μηχανικούς, οικονομολόγους και στελέχη τεχνικών εταιρειών οι οποίοι είναι μελετητές, σύμβουλοι ή προμηθευτές του Δημοσίου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

2 ημέρες * 3 ώρες

       ή

1 ημέρα * 6 ώρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ενότητα 1:  Το Ενεργειακό προφίλ φορέων του Δημοσίου

 • Ποια είναι τα κέντρα ενεργειακού κόστους ανά κατηγορία φορέων: ΟΤΑ Α, ΟΤΑ Β, ΔΕΥΑ, ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ
 • Ποιες οι υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης των κέντρων ενεργειακού κόστους
 • Τα τιμολόγια ενεργειακών προϊόντων
 • Τι είναι τα ΣΔΑΕ και ΣΔΕΑ / σύμφωνο των δημάρχων
 • Ποια η πολιτική κατεύθυνση για τα ενεργειακά έργα στις υποδομές του Δημοσίου – Τι χρηματοδοτούν τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τι όχι
 • Ποιες οι συνηθισμένες δράσεις βελτίωσης ενεργειακού προφίλ στο Δημόσιο και πως χρηματοδοτούνται / χρηματοδοτήθηκαν μέχρι στιγμής

Ενότητα 2: Το πρόβλημα του οδοφωτισμού

 • Βήματα μελέτης παρέμβασης εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό
 • Οι Τ.Ο.ΤΕΕ και ΚΑΠΕ για την αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης
 • Βασικά τεχνικά προβλήματα στον σχεδιασμό και την επιτήρηση των συστημάτων
 • Αρχές φωτοτεχνικών μελετών
 • Βασικά εργαλεία μελέτης & προσομοίωσης – το πρόγραμμα DialLUX
 • Σχεδιασμός οδού και κόμβου στο πρόγραμμα DialLUX

Ενότητα 3: Το πρόγραμμα net metering & virtual net metering

 • Θεσμικό πλαίσιο και τεχνολογίες
 • Εφαρμογές Φ/Β & υφιστάμενη τιμολόγηση ενέργειας
 • Βασικά εργαλεία μελέτης & προσομοίωσης – τα προγράμματα PVGIS, PVSYST
 • Σχεδιασμός Φ/Β συστήματος με το PVSYST
 • Υπολογισμός παραγόμενης και συγχρονισμένης ροής ενέργειας – υπολογισμός οικονομικού οφέλους

Ενότητα 4: Εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας

 • Πετρέλαιο, LPG, φυσικό αέριο και ηλεκτρισμός – με ποιο τρόπο πρέπει να παράγουμε την θερμική ενέργεια?
 • Συστήματα Α/Θ και Φ/Β και εφαρμογές
 • Συστήματα COMBI και εφαρμογές
 • Συστήματα ΣΗΘ / ΣΗΘΥΑ και εφαρμογές
 • Βήματα μελέτης και σημεία προσοχής κατά τον σχεδιασμό

 Ενότητα 5: Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

 • Θεσμικό πλαίσιο
 • Κατάσταση αγοράς και παραδείγματα
 • Τεχνο-οικονομικό μοντέλο για τον οδοφωτισμό
 • Τεχνο-οικονομικό μοντέλο για net metering & virtual net metering
 • Κίνδυνοι & κίνητρα

Ενότητα 6: Project Financing ΕΤΕπ & ΤΠΔ για ενεργειακά έργα στο Δημόσιο

 • Θεσμικό πλαίσιο – Ποιοι φορείς χρηματοδοτούνται
 • Κατάσταση αγοράς
 • Διαδικασία χρηματοδότησης & ελεγκτικοί μηχανισμοί
 • Τυπική μελέτη οδοφωτισμού
 • Τυπική μελέτη net metering & virtual net metering

Εισηγητές: Γ. Στασιμιώτης, Κ. Τερζής, Δρ. Π. Ζέρβας,  Π. Λαγγουράνης, Δ. Νικολάου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 300€

Σεμινάρια Νοεμβρίου 2018

Πρόγραμμα σεμιναρίων Νοεμβρίου 2018

ημερομηνίαημέραώραδιάρκεια
13.11.2018Τρίτη18.00 – 21.003 ώρες
14.11.2018Τετάρτη18.00 – 21.003 ώρες
24.11.2018Σαββάτο09.00 – 15.006 ώρες
Σεμινάριο Δεκεμβρίου 2018

Πρόγραμμα σεμιναρίου Δεκεμβρίου 2018

ημερομηνίαημέραώρα
11.12.2018Τρίτη18.00 – 21.003 ώρες
12.12.2018Τετάρτη18.00 – 21.003 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 2587387 (Κα. Περάκη)


Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίων KNX 2018

Άμεσα θα υλοποιηθούν τα επόμενα σεμινάρια KNX Basic και KNX Advanced. Δείτε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των σεμιναρίων, και δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά

KNX BASIC Νοεμβρίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX BASIC Νοεμβρίου

ημερομηνίαημέραώρα
05.11.2018Δευτέρα13.00 – 20.40
06.11.2018Τρίτη13.00 – 20.40
07.11.2018Τετάρτη13.00 – 20.40
08.11.2018Πέμπτη13.00 – 20.40
09.11.2018Παρασκευή13.00 – 20.40Με Εξετάσεις Πιστοποίησης
KNX BASIC Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX BASIC Δεκεμβρίου

ημερομηνίαημέραώρα
10.12.2017Δευτέρα13.00 – 20.40
11.12.2017Τρίτη13.00 – 20.40
12.12.2017Τετάρτη13.00 – 20.40
13.12.2017Πέμπτη13.00 – 20.40
14.12.2017Παρασκευή13.00 – 20.40Με Εξετάσεις Πιστοποίησης

Πληροφορίες για το σεμινάριο
KNX BASIC
Πληροφορίες για το σεμινάριο
KNX ADVANCED
Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος


Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίων KNX 2017

Άμεσα θα υλοποιηθούν τα επόμενα σεμινάρια KNX Basic και KNX Advanced. Δείτε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των σεμιναρίων, και δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά

KNX BASIC Απριλίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX BASIC Απριλίου

ημερομηνίαημέραώρα
03.04.2017Δευτέρα13.00 – 20.40
04.04.2017Τρίτη13.00 – 20.40
05.04.2017Τετάρτη13.00 – 20.40
06.04.2017Πέμπτη13.00 – 20.40
07.04.2017Παρασκευή13.00 – 20.40Με Εξετάσεις Πιστοποίησης
KNX ADVANCED Μαΐου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX ADVANCED Μαΐου

ημερομηνίαημέραώρα
08.05.2017Δευτέρα13.00 – 20.40
09.05.2017Τρίτη13.00 – 20.40
10.05.2017Τετάρτη13.00 – 20.40
11.05.2017Πέμπτη13.00 – 20.40
12.05.2017Παρασκευή13.00 – 20.40Με Εξετάσεις Πιστοποίησης
KNX BASIC Οκτωβρίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX BASIC Οκτωβρίου

ημερομηνίαημέραώρα
16.10.2017Δευτέρα13.00 – 20.40
17.10.2017Τρίτη13.00 – 20.40
18.10.2017Τετάρτη13.00 – 20.40
19.10.2017Πέμπτη13.00 – 20.40
20.10.2017Παρασκευή13.00 – 20.40Με Εξετάσεις Πιστοποίησης
KNX BASIC Δεκμβρίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX BASIC Δεκεμβρίου

ημερομηνίαημέραώρα
11.12.2017Δευτέρα13.00 – 20.40
12.12.2017Τρίτη13.00 – 20.40
13.12.2017Τετάρτη13.00 – 20.40
14.12.2017Πέμπτη13.00 – 20.40
15.12.2017Παρασκευή13.00 – 20.40Με Εξετάσεις Πιστοποίησης

Πληροφορίες για το σεμινάριο
KNX BASIC
Πληροφορίες για το σεμινάριο
KNX ADVANCED
Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος


Περισσότερα νέα

Νέα-Ανακοινώσεις

Προώθηση Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Προώθηση Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, Συμπεριλαμβανομένης Και Της Κατάρτισης, Σε Δήμους, Περιφέρειες Και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Nέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για τους Δήμους. 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 26/7/2018  η απόφαση που περιλαμβάνει τα προσόντα, τα κριτήρια και τον τρόπο πρόσληψης του νέου προσωπικού. Στην συνέχεια ο ΟΑΕΔ  έως τις 31/7/2018 θα δημοσιεύσει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθώς και την κατανομή των θέσεων ανά δήμο και φορέα.

Η ΔΡΑΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Η Δράση, κατά το συγχρηματοδοτούμενο οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της, απευθύνεται α) στους Δήμους που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, εκτός των Δήμων που συμμετέχουν στις Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθμ. 8/2017 (πλην των Δήμων Φυλής και Ασπροπύργου) και 9/2017, β) στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και γ) στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που εδρεύουν στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ  

 • α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
 • γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,
 • ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κα
 • ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα – ωφελουμένου). Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:

 • σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και
 • σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους  ηλικίας κάτω των 25 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 2587387


Περισσότερα νέα