Ήρθαν με επιτυχία τα έξυπνα κτίρια στην Κύπρο!

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το σεμινάριο που αφορούσε στα «Συστήματα Αυτοματισμού για τα έξυπνα Κτίρια», στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας, που διεξήχθη στις 8, 9, 10 & 14, 15, 16, Δεκεμβρίου 2013. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε εξετάσεις πιστοποίησης διεθνούς αναγνώρισης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό μέρος, τις οποίες ολοκλήρωσαν με επιτυχία!

Το θεωρητικό  μέρος του σεμιναρίου περιελάμβανε τις πιο κάτω θεματικές ενότητες:Cyprus Seminars

 • ΚΝΧ – <strong»>Επιχειρηματολογία του συστήματος
 • ΚΝΧ – Τοπολογία
 • ΚΝΧ – Επικοινωνία
 • ΚΝΧ – Τηλεγράφημα
 • ΚΝΧ – Συνδρομητές
 • ΚΝΧ – Εγκατάσταση
 • ΚΝΧ – Προγραμματισμός ETS 4 Professional
 • ΚΝΧ – Θέση σε Λειτουργία Συσκευών ΚΝΧ με το ETS 4
 • KNX – Διαγνωστικά ETS 4 Professional
 • Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίου – Πρωτόκολλο HD 384
 • ΚΝΧ και άλλα Συστήματα (Αυτοματισμών, Κλιματισμού – Συστήματα Ασφαλείας κ.τ.λ.)
 • Τεχνικές Πώλησης-Marketing Έργων ΚΝΧ

 

Το πρακτικό μέρος του σεμιναρίου περιελάμβανε τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Προγραμματισμός με το ETS4 Professional.
 • Θέση σε λειτουργία προγραμματισμένων ασκήσεων υλοποίησης πραγματικών έργων ΚΝΧ, με το ETS4 Professional σε ειδικές πιστοποιημένες εκπαιδευτικές διατάξεις ΚΝΧ.
 • Οι συμμετέχοντες προγραμμάτισαν υλικά από τις εταιρίες  ABB (i-bus)-Busch Jaeger, Berker, Schneider Electric (KNX) – Μerten, Theben, και έτσι βίωσαν από κοντά τη διαλειτουργικότητα του Πρωτοκόλλου ΚΝΧ, δηλαδή πως είναι δυνατό υλικά από διαφορετικούς κατασκευαστές να επικοινωνούν και να λειτουργούν μαζί σ’ ένα έργο, χωρίς κανένα πρόβλημα.

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε:
Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Μηχανικούς Αυτοματισμού, Μηχανικούς Ενεργειακής Τεχνολογίας, Μηχανικούς Δικτύων, Μηχανικούς Πληροφορικής, Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς, Ηλεκτρονικούς, καθώς και σε Τελειόφοιτους των παραπάνω αντικειμένων.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν στο σεμινάριο τα ακόλουθα:

 • Ντοσιέ με το Διεθνές Εκπαιδευτικό Υλικό της ΚΝΧ Association μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα.
 • Προωθητικό, Έντυπο και Ηλεκτρονικό υλικό, που αφορά στην Τεχνολογία ΚΝΧ, των εταιριών:  ABB (i-bus)-Busch Jaeger, Berker, Schneider Electric (KNX) – Μerten, Theben.
 • Προωθητικό Υλικό από την KNX Association.
 • Δωρεάν μία άδεια του προγράμματος ETS4 Lite  (κόστους 100,00 ευρώ), με την οποία είναι δυνατός ο προγραμματισμός έως 20 ΚΝΧ συσκευών.
 • Έκπτωση συνολικά 250 Ευρώ για την αναβάθμιση στην πλήρη έκδοση του προγράμματος ETS4 Professional μετά την πιστοποίηση από την ΚΝΧ Βρυξξελλών.
 • Κουπόνι αξίας 100 ευρώ για τη συμμετοχή στο Σεμινάριο ΚΝΧ Advanced Course
Κατηγορία: KNX, Τα νέα της KNX