Αναγγελία Πρόθεσης Σύναψης Σύμβασης Έργου – Α.Σ. «ΔΥΘΕΣ»

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΥΘΕΣ» πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις στο πλαίσιο της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία: Α.Σ. ΔΥΘΕΣ