Αναγγελία Πρόθεσης Σύναψης Σύμβασης Έργου – Α.Σ. «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις στο πλαίσιο της πράξης «Τουρισμός Πόλης – Απασχόληση στο Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης»

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία: Α.Σ. Τουρισμός -Απασχόληση -Επιχειρηματικότητα