Αναγγελία Πρόθεσης Σύναψης Σύμβασης Έργου «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ»

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ» πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις στο πλαίσιο της πράξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ»

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία: Α.Σ. Αειφορική