Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελουμένων – Πράξη: «Παρέμβαση για την Απασχόληση στην Θάσο» – Α.Σ. «ΘΑΣΟΣ»

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους πίνακες επιλογής ωφελουμένων της Πράξης «Παρέμβαση για την Απασχόληση στην Θάσο».

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ: (Ομάδα Ανεργοι)ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ: (Ομάδα Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ)

Κατηγορία: Α.Σ. Θάσος