Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελουμένων – Α.Σ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Topeko_Synergasia_SynergasiaΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ»

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συνεργασία» κατά τη συνεδρίαση του στις 3-4-2013 ενέκρινε την επιλογή των ωφελούμενων για την ένταξη τους στη Πράξη: «Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού».

Λόγω των κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου, στους πίνακες δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου (κωδικός υποψηφίου) και η ημερομηνία της αίτησης κάθε υποψηφίου.

Επισημαίνεται ότι οι επιλεχθέντες πρέπει να υποβάλουν δήλωση αποδοχής ή δήλωση μη αποδοχής τους στην Πράξη μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων επιλογής.

Οι δηλώσεις αποδοχής ή μη αποδοχής θα πρέπει να υποβληθούν στο Συντονιστή Εταίρο: Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Αργυροπούλου 3 – Αγιος Νικόλαος, τηλ. 28410 91110, fax: 28410 91120).

Σε περίπτωση που από τους αρχικά επιλεχθέντες ωφελούμενους υπάρξουν αποχωρήσεις, τότε θα τηρηθεί ο πίνακας κατάταξης και θα κληθούν για συμμετοχή οι επόμενοι στην κατάταξη των επιλαχόντων.

Πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης (με τους πίνακες των αποτελεσμάτων)

Κατηγορία: Α.Σ. Συνεργασία