Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 2ης Επιλογής Ωφελουμένων – Α.Σ. «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Topsa_Anoiktoi_orizontes_Logo_Anoiktoi_OrizontesΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ανοικτοί Ορίζοντες» κατά τη συνεδρίαση του στις 8- 5-2014 ενέκρινε την επιλογή των ωφελούμενων για την ένταξη τους στη Πράξη: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο – Ανοικτοί Ορίζοντες για την Απασχόληση». Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων ωφελούμενων με τους επιτυχόντες, ανά ομάδα στόχου, τους επιλαχόντες και τους απορριφθέντες, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. Λόγω των κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου, στους πίνακες δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου (κωδικός υποψηφίου) και η ημερομηνία της αίτησης κάθε υποψηφίου.

Επισημαίνεται ότι οι επιλεχθέντες πρέπει να υποβάλουν δήλωση αποδοχής ή δήλωση μη αποδοχής τους στην Πράξη μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων επιλογής. Οι δηλώσεις αποδοχής ή μη αποδοχής θα πρέπει να υποβληθούν στο Συντονιστή Εταίρο: Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Αργυροπούλου 3 – Αγιος Νικόλαος, τηλ. 28410 91110, fax: 28410 91120).

Σε περίπτωση που από τους αρχικά επιλεχθέντες ωφελούμενους υπάρξουν αποχωρήσεις, τότε θα τηρηθεί ο πίνακας κατάταξης και θα κληθούν για συμμετοχή οι επόμενοι στην κατάταξη των επιλαχόντων.

Πίνακας Αποτελεσμάτων

Κατηγορία: Α.Σ. Ανοικτοί Ορίζοντες, ΤΟΠΣΑ