Αποτελέσματα έγκυρων και μη αιτήσεων επιλογής υποψηφίων – Α.Σ. «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ»

Topeko_Moni_genia_Moni.Genia_LogoΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι, μετά την εξέταση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων, καταρτίστηκαν οι πίνακες με τις έγκυρες και μη αιτήσεις συμμετοχής για την πράξη με τίτλο «Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη».

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ως την Δευτέρα 04/03/2013 και ώρα 14:00, στην έδρα του συντονιστή εταίρου ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε., στην Οικονόμου 5, 546 27, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνα επικοινωνίας 2310552670 -1.

Πίνακας Έγκυρων Αιτήσεων ΣυμμετοχήςΠίνακας ΜΗ Έγκυρων Αιτήσεων ΣυμμετοχήςΙστοσελίδα της Α.Σ. ΜΟΝΗ ΓΕΝΙΑ

Κατηγορία: Α.Σ. Μόνη Γενιά