Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Συμμετοχής Α’ και Β’ Κύκλου – Α.Σ. «Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Topeko_Anatoliki_Logo_Full2ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α’ και Β’ ΚΥΚΛΟΥ

«ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Α.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αφού ολοκληρώθηκε η συλλογή των αιτήσεων του Α’ και Β’ κύκλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος δυνητικά ωφελουμένων των ομάδων στόχου της Πράξης σύμφωνα με τη Διαδικασία 04 «Επιλογή Ωφελουμένων» της Διαχειριστικής Επάρκειας της Α.Σ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Απόφασης Υλοποίησης της Πράξης με ίδια μέσα, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής επιλογής στις 14/2/2013 ημέρα Πέμπτη στη Θέρμη και στα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στην οδό 1ο χλμ. Θέρμης-Τριαδίου και εφαρμόσθηκε η διαδικασία επιλογής για τις ομάδες των Μακροχρόνια Ανέργων άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, Ατόμων ευρισκόμενων ή απειλούμενων από φτώχεια και μονογονέων για τις οποίες και ολοκληρώθηκε η περίοδος υποβολής Αιτήσεων.

Πίνακας ΑποτελεσμάτωνΙστοσελίδα της Α.Σ. «Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Κατηγορία: Α.Σ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης