Δημόσια αναγγελία πρόθεσης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών (Ro5-2-5)

Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση τμήματος Οδηγού για την στήριξη του κοινωνικού επιχειρηματία

Κατηγορία: Roma-Re - Προμήθειες