Δημόσια αναγγελία πρόθεσης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών (Ro5-2-6)

Μελέτη για την συλλογή δεδομένων πεδίου από τις περιοχές παρέμβασης του έργου ROMA-RE σχετικά με την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αξιοποίησης απορριμμάτων

Κατηγορία: Roma-Re - Προμήθειες