Δημόσια αναγγελία πρόθεσης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών (Ro5-1-20)

Παροχή υπηρεσιών για την δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού για την κατάρτιση των ΡΟΜΑ

Κατηγορία: Roma-Re - Προμήθειες