Δημόσια αναγγελία πρόθεσης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών (Ro5-3-2)

Εκπόνηση Οδηγού συμβουλευτικής και επαγγελματικής υποστήριξης ευπαθών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων

Κατηγορία: Roma-Re - Προμήθειες