Δημόσια αναγγελία πρόθεσης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών (Ro12-2-2)

Παροχή υπηρεσιών λογιστικής ορκωτού ελεγκτή.

Κατηγορία: PIFAN - Προμήθειες