Δημόσια αναγγελία πρόθεσης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών (Ro12-2-3)

Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου για κάλυψη αναγκών διαμονής και μετακίνησης των 2 ομάδων ατόμων που θα συμμετέχουν στις επισκέψεις εργασίας.

Κατηγορία: PIFAN - Προμήθειες