Δημόσια αναγγελία πρόθεσης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών (Ro12-2-1)

Παροχή υπηρεσιών λογιστικής εμπειρογνωμοσύνης – πραγματογνωμοσύνης.

Κατηγορία: PIFAN - Προμήθειες