Δημόσια αναγγελία πρόθεσης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών (Ro5-3-3)

Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου για την κάλυψη αναγκών μεταφοράς από και προς τη Ρουμανία, διαμονής, διατροφής και μετακινήσεων των συμμετεχόντων στην επίσκεψη μελέτης

Κατηγορία: Roma-Re - Προμήθειες