Δημόσια αναγγελία πρόθεσης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών (Ro3-2-2)

Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου για κάλυψη αναγκών μεταφοράς / διαμονής των εμπειρογνωμόνων

Κατηγορία: ALTER TOUR - Προμήθειες