Δημόσια αναγγελία πρόθεσης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών (Ro3-2-1)

Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης/ γλωσσικής επεξεργασίας και διερμηνείας από την ελληνική στη ρουμανική γλώσσα και αντιστρόφως.

Κατηγορία: ALTER TOUR - Προμήθειες