Δημόσια αναγγελία πρόθεσης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών (Ro3-3-1)

Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των συμμετεχόντων στα πλαίσια της δραστηριότητας Α9

Κατηγορία: ALTER TOUR - Προμήθειες