Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού (Decis 1-3 / 24-06-2014)

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Μετάφρασης / Γλωσσικής επεξεργασίας και διερμηνείας από την Ελληνική στη Ρουμανική Γλώσσα και αντιστρόφως»

Αρ. Προκήρυξης: DECIS -1-3 / 24-06-2014

Κατηγορία: Decis - Προμήθειες