Δημόσια αναγγελία πρόθεσης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Mestesug 1-15

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Διοργάνωσης Επίσκεψης Μελέτης – Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων»-

Αριθμός Προκήρυξης: MESTESUG-1-15/13-1-2015

Κατηγορία: Mestesug - Προμήθειες