Δημόσια αναγγελία πρόθεσης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Mestesug 1-17

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες οργάνωσης εκδήλωσης επίσκεψης μελέτης στα πλαίσια της δραστηριότητας Α3.1»

Αριθμός Προκήρυξης: MESTESUG-1-17/17-2-2015

Κατηγορία: Mestesug - Προμήθειες