Δημόσια αναγγελία πρόθεσης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Mestesug 1-11

Παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες διοργάνωσης επίσκεψης μελέτης – Υπηρεσίες Παρακολούθησης και ελέγχου»

Αριθμός Προκήρυξης: MESTESUG 1-11/2-1-2015

Κατηγορία: Mestesug - Προμήθειες