Δημόσια αναγγελία πρόθεσης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Mestesug 1-14

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες διοργάνωσης επίσκεψης μελέτης – Υπηρεσίες Προώθησης»

Αριθμός Προκήρυξης: MESTESUG-1-14/13-1-2015

Κατηγορία: Mestesug - Προμήθειες