Δημόσια αναγγελία πρόθεσης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών CERES 1-5

Παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες προώθησης και ενημέρωσης»
Αρ. Προκήρυξης: CERES 1-5 / 22-06-2015

Κατηγορία: Ceres - Προμήθειες