Δράσεις Ενσωμάτωσης του Συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μία Κοινωνία Ισων Ευκαιριών

Α. Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση» – «Κοινωνία της πληροφορίας» – «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού»

  1. Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα ΚΕΚ για  άνεργους παλιννοστούντες – μετανάστες – πρόσφυγες ( σε 3 κύκλους). Υλοποιήθηκαν συνολικά 15 προγράμματα των 300 ωρών το καθένα για 339 καταρτιζόμενους.
  2. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ανέργων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων.Υλοποιήθηκαν 4 ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με 80 ωφελούμενους.
  3. Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής μάθησης σε άνεργες γυναίκες και άτομα με ειδικές ανάγκες, κύρια  με κινητικά προβλήματα.Υλοποιήθηκαν 10 προγράμματα με 200 ωφελούμενους.
  4. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (φυλακισμένοι, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, οροθετικοί). Υλοποιήθηκε 1 σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης για 20 άτομα, φυλακισμένους των φυλακών Κομοτηνής, διάρκειας 500 ωρών που περιελάβανε 100 ώρες προκατάρτιση 400 ώρες κατάρτιση. Συγχρόνως πραγματοποιήθηκαν και 20 συνεδρίες συμβουλευτικής ανά ωφελούμενο.
  5.  Προγράμματα εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για άνεργους παλιννοστούντες – μετανάστες – πρόσφυγες και ανέργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση. Υλοποιήθηκαν 5 προγράμματα με 99 ωφελούμενους.