Διακρατικά Έργα

 

 

Project-Finally_logotype

… για την ανάπτυξη του οικονομικού εγγραμματισμού ενηλίκων Ρομά  

 1. 11. 2012 – 31. 10. 2015

 Πατώντας finally μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του έργου 

Η κύρια επιδίωξη του προγράμματος 

Να αναβαθμίσει το επίπεδο οικονομικού εγγραμματισμού ενηλίκων Ρομά, προσφέροντάς τους ικανότητες που θα ωφελήσουν ολόκληρες γενιές.

 Οι δραστηριότητες του προγράμματος

  • Διεξαγωγή στοχευμένης έρευνας για αξιολόγηση αναγκών της Ομάδας Στόχος
  • Ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου διακρατικού εκπαιδευτικού υλικού
  • Ανάπτυξη καινοτομικών εκπαιδευτικών μέσων  – ¨Εργαλειοθήκη¨ FINALLY για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές
  • Εκπαίδευση εκπαιδευτών με χρήση απλών οδηγιών και διοργάνωση
  • Σεμιναρίων Ελεγχος και αξιολόγηση των «εργαλείων», μέσω δοκιμαστικών εφαρμογών
  • Διάχυση πληροφόρησης για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του προγράμματος, ευαισθητοποίηση και προώθηση της ένταξης των κοινοτήτων Ρομά
  • Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών εργαλείων και εξασφάλιση βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του προγράμματος, μέσω άμεσης εμπλοκής όλων των ενδιαφερομένων και των διαμορφωτών πολιτικής.

Συντονιστής εταίρος

Logotip RIC_angleska

Development and Education Centre Novo mesto   – www.ric-nm.si : Σλοβενία

Lifelong-Learning-Programme

Το πρόγραμμα FINALLY συγχρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Αναφορά αποτελάσματων έρευνας εκπαιδευτικών αναγκών ROMA σε θέματα χρηματοοικονομικής

Εδώ και εδώ θα βρείτε τα ενημερωτικά φυλλάδια του προγράμματος.