Νέοι τρόποι χρηματοδότησης σε ενεργειακά έργα στο Δημόσιο

«Νέοι τρόποι χρηματοδότησης σε ενεργειακά έργα στο Δημόσιο»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε μηχανικούς, οικονομολόγους και στελέχη τεχνικών εταιρειών οι οποίοι είναι μελετητές, σύμβουλοι ή προμηθευτές του Δημοσίου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

2 ημέρες * 3 ώρες

       ή

1 ημέρα * 6 ώρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ενότητα 1:  Το Ενεργειακό προφίλ φορέων του Δημοσίου

 • Ποια είναι τα κέντρα ενεργειακού κόστους ανά κατηγορία φορέων: ΟΤΑ Α, ΟΤΑ Β, ΔΕΥΑ, ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ
 • Ποιες οι υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης των κέντρων ενεργειακού κόστους
 • Τα τιμολόγια ενεργειακών προϊόντων
 • Τι είναι τα ΣΔΑΕ και ΣΔΕΑ / σύμφωνο των δημάρχων
 • Ποια η πολιτική κατεύθυνση για τα ενεργειακά έργα στις υποδομές του Δημοσίου – Τι χρηματοδοτούν τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τι όχι
 • Ποιες οι συνηθισμένες δράσεις βελτίωσης ενεργειακού προφίλ στο Δημόσιο και πως χρηματοδοτούνται / χρηματοδοτήθηκαν μέχρι στιγμής

Ενότητα 2: Το πρόβλημα του οδοφωτισμού

 • Βήματα μελέτης παρέμβασης εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό
 • Οι Τ.Ο.ΤΕΕ και ΚΑΠΕ για την αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης
 • Βασικά τεχνικά προβλήματα στον σχεδιασμό και την επιτήρηση των συστημάτων
 • Αρχές φωτοτεχνικών μελετών
 • Βασικά εργαλεία μελέτης & προσομοίωσης – το πρόγραμμα DialLUX
 • Σχεδιασμός οδού και κόμβου στο πρόγραμμα DialLUX

Ενότητα 3: Το πρόγραμμα net metering & virtual net metering

 • Θεσμικό πλαίσιο και τεχνολογίες
 • Εφαρμογές Φ/Β & υφιστάμενη τιμολόγηση ενέργειας
 • Βασικά εργαλεία μελέτης & προσομοίωσης – τα προγράμματα PVGIS, PVSYST
 • Σχεδιασμός Φ/Β συστήματος με το PVSYST
 • Υπολογισμός παραγόμενης και συγχρονισμένης ροής ενέργειας – υπολογισμός οικονομικού οφέλους

Ενότητα 4: Εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας

 • Πετρέλαιο, LPG, φυσικό αέριο και ηλεκτρισμός – με ποιο τρόπο πρέπει να παράγουμε την θερμική ενέργεια?
 • Συστήματα Α/Θ και Φ/Β και εφαρμογές
 • Συστήματα COMBI και εφαρμογές
 • Συστήματα ΣΗΘ / ΣΗΘΥΑ και εφαρμογές
 • Βήματα μελέτης και σημεία προσοχής κατά τον σχεδιασμό

 Ενότητα 5: Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

 • Θεσμικό πλαίσιο
 • Κατάσταση αγοράς και παραδείγματα
 • Τεχνο-οικονομικό μοντέλο για τον οδοφωτισμό
 • Τεχνο-οικονομικό μοντέλο για net metering & virtual net metering
 • Κίνδυνοι & κίνητρα

Ενότητα 6: Project Financing ΕΤΕπ & ΤΠΔ για ενεργειακά έργα στο Δημόσιο

 • Θεσμικό πλαίσιο – Ποιοι φορείς χρηματοδοτούνται
 • Κατάσταση αγοράς
 • Διαδικασία χρηματοδότησης & ελεγκτικοί μηχανισμοί
 • Τυπική μελέτη οδοφωτισμού
 • Τυπική μελέτη net metering & virtual net metering

Εισηγητές: Γ. Στασιμιώτης, Κ. Τερζής, Δρ. Π. Ζέρβας,  Π. Λαγγουράνης, Δ. Νικολάου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 300€

Σεμινάρια Νοεμβρίου 2018

Πρόγραμμα σεμιναρίων Νοεμβρίου 2018

ημερομηνία ημέρα ώρα διάρκεια
13.11.2018 Τρίτη 18.00 – 21.00 3 ώρες
14.11.2018 Τετάρτη 18.00 – 21.00 3 ώρες
24.11.2018 Σαββάτο 09.00 – 15.00 6 ώρες
Σεμινάριο Δεκεμβρίου 2018

Πρόγραμμα σεμιναρίου Δεκεμβρίου 2018

ημερομηνία ημέρα ώρα
11.12.2018 Τρίτη 18.00 – 21.00 3 ώρες
12.12.2018 Τετάρτη 18.00 – 21.00 3 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 2587387 (Κα. Περάκη)

Κατηγορία: Για όλους