Προγράμματα Voucher 2016 – Νέο πρόγραμμα Voucher για 23.000 ανέργους 29-64 ετών (Voucher 29-64)

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Voucher ανέργων 29-64 ετώνΚατάρτιση Ανέργων 29-64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής με Πιστοποίηση»)

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι του προγράμματος Voucher 29-64
 1. Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Hλικίας 29-64 ετών, δηλαδή γεννημένοι από 1/1/1952 μέχρι και 31/12/1987
  • Eγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 2. Απόφοιτοι ΙΕΚ και ΑΕΙ / ΤΕΙ
  • Hλικίας 29-64 ετών, δηλαδή γεννημένοι από 1/1/1952 μέχρι και 31/12/1987
  • Eγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
Ποιο είναι το Εκπαιδευτικό Επίδομα
 • Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.600 €. (600 € για την Θεωρητική Κατάρτιση και 2.000 € για την Πρακτική Άσκηση)
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα Voucher 29-64
 • Επιδοτούμενη θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών.
  Η θεωρητική κατάρτιση θα αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότητες (Εμπόριο, Τουρισμός, Logistics, Πληροφορική, Τεχνικά Επαγγέλματα κ.α.).
 • Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 500 ωρών, σε αντικείμενο συναφές με την επαγγελματική κατάρτιση.
 • Δωρεάν Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι από το  πρόγραμμα κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων.
Ποιά είναι τα κριτήρια επιλογης
 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών.
 • Εισόδημα ατομικό /οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).
 • Ηλικία υποψηφίου
 • Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)
 • Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω
 • Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)

Voucher 29-64 (Προγράμματα Voucher 2016). Είστε γεννημένοι από το 1953 έως και το 1987; Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 30/12/2016

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το VOUCHER 29-64 και τα προγράμματα Voucher 2016,  επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2587387 

Κατηγορία: Voucher, Voucher Ανέργων 29-64 ετών