Σεμινάρια επιμόρφωσης στην Τεχνολογία Αυτοκινήτου – IKTEO, LPG-CNG, Φανοποιοί Βαφείς

H ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ σε συνεργασία με το εξειδικευμένο Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Αυτοκινήτου επιμορφώνει τεχνικούς του κλάδου συντήρησης – επισκευής αυτοκινήτων και οχημάτων κάθε είδους σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας, στη βασική θεωρία των λειτουργικών συστημάτων του αυτοκινήτου, αλλά και στην πρακτική επίλυση καθημερινών προβλημάτων.

Πιστοποίηση τεχνικών στους τομείς:

ΙΚΤΕΟ:

  • Επιμόρφωση ελεγκτών ΙΚΤΕΟ για την απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος
  • Ειδική επιμόρφωση ελεγκτικού προσωπικού δικύκλων ΙΚΤΕΟ
  • Ειδική επιμόρφωση ελεγκτικού προσωπικού βαρέων οχημάτων

LPG- CNG

  • Τεχνίτες συσκευών αερίων καυσίμων (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Υ.Α με αριθμό πρωτ.63557/4698-3/2/2011 του Υπουργού Μεταφορών)

Φανοποιοί – Βαφείς

  • Περιβαλλοντική Διαχείριση Συνεργείου Αυτοκινήτων που είναι απαραίτητη για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας (Υ.Α. 19197/1483/25-8-97.)

Επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΙΔΕΕΑ