Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (Acces 1-1 / 17-06-2014)

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Λογιστική Εμπειρογνωμοσύνη – Πραγματογνωμοσύνη»
Αρ. Προκήρυξης: Acces-1-1/17-6-2014

Κατηγορία: Acces, Acces – Προμήθειες