Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού (Ceres 1-3 / 24-06-2014)

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Μετάφραση / Γλωσσική επεξεργασία και διερμηνεία από την Ελληνική στη Ρουμανική Γλώσσα και αντιστρόφως»

Αρ. Προκήρυξης: CERES-1-3 / 24-06-2014

Κατηγορία: Ceres - Προμήθειες