Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού (Decis 1-1 / 11-04-2014)

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Εμπειρογνωμοσύνης – Πραγματογνωμοσύνης»
Αρ. Προκήρυξης: DECIS-1-1/11-4-2014

Κατηγορία: Decis - Προμήθειες