Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού (DECIS 1-2 / 15-09-2015)

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης, διαμονής και διατροφής συμμετεχόντων και προσωπικού στα πλαίσια των επισκέψεων μελέτης»

Αρ. Προκήρυξης: DECIS-1-2/15-09-2015

Κατηγορία: Decis - Προμήθειες