Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού (FEMRO 1-1 / 17-06-2014)

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Εκτελεστικός Διευθυντής του Διακρατικού Εταίρου»
Αρ. Προκήρυξης: FEMRO 1-1 / 17-6-2014

Κατηγορία: FEMRO - Προμήθειες