Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού (FEMRO 1-3 / 17-06-2014)

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Εμπειρογνωμοσύνης – Πραγματογνωμοσύνης»
Αρ. Προκήρυξης: FEMRO 1-3 / 17-6-2014

Κατηγορία: FEMRO - Προμήθειες