Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού (FEMRO 1-4 / 15-07-2014)

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Μετάφρασης / Γλωσσικής επεξεργασίας και διερμηνείας από την Ελληνική στη Ρουμανική Γλώσσα και αντιστρόφως»

Αρ. Προκήρυξης: FEMRO-1-4 / 15-07-2014

Κατηγορία: FEMRO - Προμήθειες