Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού (Mestesug 1-4 / 28-07-2014)

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες για τη διοργάνωση της επίσκεψης μελέτης – Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίου»

Αριθμός Προκήρυξης: MESTESUG-1-4/28-7-2014

Κατηγορία: Mestesug - Προμήθειες