Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού (Mestesug 1-5 / 28-07-2014)

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες εμπειρογνώμονα για τη διοργάνωση της επίσκεψης μελέτης – Υπηρεσίες προετοιμασίας διδακτικού υλικού»

Αριθμός Προκήρυξης: MESTESUG-1-5/28-7-2014

Κατηγορία: Mestesug - Προμήθειες