Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού (Mestesug 1-6 / 28-07-2014)

«Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: Υπηρεσίες για τη διοργάνωση της επίσκεψης μελέτης – Υπηρεσίες επιμόρφωσης»

Αριθμός Προκήρυξης: MESTESUG-1-6/28-7-2014

Κατηγορία: Mestesug - Προμήθειες