Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού (Pax 1-10 / 31-03-2015)

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Αρ. Προκήρυξης: PAX-1-10/31-03-2015

Κατηγορία: Pax - Προμήθειες