Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού (Pax 1-12 / 22-08-2014)

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
«Υπηρεσίες ανάπτυξης υλικών με θέμα : Σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές για την δημιουργία μιας ενεργή συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας»
Αρ. Προκήρυξης: PAX 1-12/22-08-2014

Κατηγορία: Pax - Προμήθειες