Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού (Pax 1-9 / 31-03-2015)

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Αρ. Προκήρυξης: PAX 1-9/31-03-2015

Κατηγορία: Pax - Προμήθειες