Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού (Rο3-2-3 / 11-08-2011)

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Επεξεργασία και επικαιροποίηση του Οδηγού Εγχειριδίου καλών πρακτικών Πληροφόρησης και Επαγγελματικής Συμβουλευτικής»

Αρ. Προκήρυξης: Rο3-2-3 / 11-08-2011

Κατηγορία: ALTER TOUR - Προμήθειες