Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού (Rο3-2-4 / 13-09-2011)

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Επεξεργασία και επικαιροποίηση του υλικού του Οδηγού Εγχειριδίου για τη Δράση Α8 ‘Συμβουλευτική και στήριξη για την έναρξη μιας επιχείρησης’ »

Αρ. Προκήρυξης: Rο3-2-4 / 13-09-2011

Κατηγορία: ALTER TOUR - Προμήθειες