Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού (Ro5-3-1 / 09-08-2012)

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο στην Κραϊόβα

Αρ. Προκήρυξης: Ro5-3-1/09-08-2012

Κατηγορία: Roma-Re - Προμήθειες