Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Μετάφραση / γλωσσική επεξεργασία και διερμηνεία από την ελληνική στη ρουμανική γλώσσα και αντιστρόφως»

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
«Μετάφραση / γλωσσική επεξεργασία και διερμηνεία από την ελληνική στη ρουμανική γλώσσα και αντιστρόφως»
Αριθμός Προκήρυξης: MESTESUG 1-10/8-12-2014

Κατηγορία: Mestesug - Προμήθειες