Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (Acces 1-2 / 5-1-2015)

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Eπιμέλεια και εκτύπωση υλικών δημοσιότητας»
Αρ. Προκήρυξης: Acces 1-2 / 5-1-2015

Κατηγορία: Acces – Προμήθειες